سیبادو
ما را حمایت کنید
 
سیبادو

از تو چه پنهان , گاهی برایم آنقدر خواستنی می شوی که شروع می کنم به شمارش تک تک ثانیه هابرای یکبار دیگر رسیدن به بوی تنت...

دیدن عکست تمام سهم من است از " تو " آن را هم جیره بندی کرده ام تا مبادا توقعش زیاد شود !!!

دل است دیگر...

ممکن است فردا خودت را از من بخواهد !!!نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل: