سیبادو
ما را حمایت کنید
 
سیبادو

به گزارش sebado به نقل از فارس، محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است که با ارائه پیشنهاد نرخ دلار ۲۲۰۰ تومانی برای بودجه ۹۲ معتقد است که این نرخ قادر است اقتصاد را به تعادل برساند.

وی که متولد اصفهان و دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی است، بر این باور است که با حذف یارانه انرژی دلار به ۱۵۰۰ تومان سقوط می کند.

وی تأکید دارد که دیر یا زود یارانه انرژی حذف می شود، چراکه یارانه انرژی به جای کاهش، ۴ برابر شده است.

ادیب با سابقه تدریس ۳۰ ساله در دروسی همچون اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان سوم، اقتصاد ایران و نظرات سیاسی و اقتصادی جدید، ۴ کتاب با عناوین "ایران و سازمان تجارت جهانی "، "بحرانهای اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از آن"، "ایران و اقتصاد موج سوم" و "اقتصاد ایران و جامعه فراصنعتی" در کارنامه علمی خود دارد.

این اقتصاددان دارای بیش از ۸۲۰ مقاله اقتصادی است که عمده آنها در حوزه اقتصاد کلان به تحریر درآمده اند. وی همچنین دارای بیش از ۶۷۰ سخنرانی است که عمده آنها در صنایع و شرکتهای بازرگانی صورت گرفته اند.

تحلیلها و استدلالهای این اقتصاددان را در خصوص نرخ ارز پیشنهادی وی و مولفه های موثر در تعیین این نرخ، آثار نرخ مذکور در بازار و... و نیز دلایل اصرار او به کاهش نرخ دلار به ۱۵۰۰ تومان با حذف یارانه انرژی را در ادامه بخوانید.* وجود اختلاف دو برابری بین درآمدها و عملکرد بودجه

فارس: به نظر شما مبتنی بر شرایط فعلی نرخ ارز در بودجه ۹۲ باید چه میزان باشد؟

ادیب: نرخ ارز باید به گونه ای تعیین شود که امکان نظارت مجلس بر بودجه ممکن باشد. در سال ۱۳۹۱ بودجه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تصویب شد، اما عملکرد بودجه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. در عمل، درآمدها دو برابر میزان واقعی دیده شد، اگر برای سال ۱۳۹۲ نیز به همین شیوه عمل شود درآمدها و نرخ ارز متفاوت خواهد بود.

فارس: این شیوه تدوین بودجه چه تبعاتی دارد؟

ادیب: در عمل وقتی درآمدها دو برابر میزان واقعی دیده شد دولت براساس درآمد واقعی هزینه می کند، ولی برای هزینه کرد براساس درآمد واقعی، دستور العملی ندارد و بودجه مصوب در این مورد ساکت است. لذا دولت به تشخیص خود عمل می کند. این شیوه تصویب بودجه در عمل باز گذاشتن دست دولت است که به تشخیص خود عمل کرد.

در واقع مجلس به دولت چک سفید می دهد. البته بعدها و معمولاً سه سال بعد، براساس گزارش تفریق بودجه گزارشی در صحن علنی قرائت می شود و میزان تخلف از بودجه مصوب قرائت می شود. ولی نظر به اینکه این کار با فاصله چندساله انجام می شود، مجلس و افکار عمومی چندان نسبت به آن حساس نیست.* سه مولفه موثر در محاسبه نرخ ارز در بودجه ۹۲

فارس: چه مولفه‌هایی در محاسبه نرخ ارز برای بودجه سال ۹۲ باید لحاظ کرد؟

ادیب: نرخ ارز باید به گونه ای تصویب شد که سه مولفه در آن لحاظ شود. بانکها با آن نرخ بتوانند بدهی خارجی خود را پرداخت کنند، دست دولت برای ریخت و پاش بسته باشد و پس از انتخابات امکان کاهش یارانه انرژی و یا امکان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ممکن باشد.فارس: ولی این مصاحبه با هدف تعیین نرخ ارز در بودجه انجام می شود.

ادیب: نرخ ارز را می شود تنها براساس محدودیتهای استانی تعیین کرد. معمولا تعدادی از نمایندگان مجلس که اکثریت نیز دارند، تنها به میزان تخصیص بودجه در استانهای خود توجه دارد و بودجه را از مناظر دیگر نقد نمی کنند لذا بودجه کل کشور تا سطح بودجه استانی تقلیل می یابد.

اشکال اقتصاد ایران این است که کسانی که سیاستهای پولی را تنظیم می کنند، نگاه بانکی ندارند و تصمیمات مالی منجر به بحران در نظام بانکی می شود و متقابلاً کسانی که در نظام بانکی هستند، فاقد نگاه مالی در محیط اقتصاد کلان هستند و بانکها را براساس تفکر شعبه ای پیش می برند. در تفکر شعبه ای، دریافت هرچه بیشتر سپرده مثبت ارزیابی می شود و این نگاه مسابقه کوری را بین بانکها طی ۱۰سال گذشته در دادن سود سپرده ایجاد کرد.

سود سپرده بسیار بیش از بازده اقتصاد پرداخت شد و این در مرحله بعد با افزایش نرخ تسهیلات مسیر سر