سیبادو
ما را حمایت کنید
 
سیبادو


گوگل نسخه ی ۲۷ از مرورگرش را هم درست کرد. گوگل ادعا می کند که این نسخه ۵ درصد سریعتر از نسخه ی قبلی استو ۱۳ نقص امنیتی را هم برطرف کرده است.

 


 

 


 

بعد از ۲۶ مارس که نسخه ی ۲۶ گوگل کروم آمده بود، این اولین ارتقا بود.

گوگل تعدادی تغییر در مرورگرش ایجاد نموده: افزایش بازدهی سرعت و یک API برای طراحان وب که